معنی و ترجمه کلمه مغرب به انگلیسی مغرب یعنی چه

مغرب

occident
sunset
west


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها