معنی و ترجمه کلمه مغز پیشین به انگلیسی مغز پیشین یعنی چه

مغز پیشین

cerebrum

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها