معنی و ترجمه کلمه مغلوب ساختن پیشى جستن به انگلیسی مغلوب ساختن پیشى جستن یعنی چه

مغلوب ساختن پیشى جستن

trump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها