معنی و ترجمه کلمه مفصل ماشینى که گلوله دارد و درتوى حفره اى قرار مى گیرد به انگلیسی مفصل ماشینى که گلوله دارد و درتوى حفره اى قرار مى گیرد یعنی چه

مفصل ماشینى که گلوله دارد و درتوى حفره اى قرار مى گیرد

ball and socket joint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها