معنی و ترجمه کلمه مقابله تشخیصى به انگلیسی مقابله تشخیصى یعنی چه

مقابله تشخیصى

diagnostic check

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها