معنی و ترجمه کلمه مقابله تشخیصى به انگلیسی مقابله تشخیصى یعنی چه

مقابله تشخیصى

diagnostic check

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها