معنی و ترجمه کلمه مقاله خبرى آمیخته با افکار و تفسیرات نویسنده به انگلیسی مقاله خبرى آمیخته با افکار و تفسیرات نویسنده یعنی چه

مقاله خبرى آمیخته با افکار و تفسیرات نویسنده

think piece

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها