معنی و ترجمه کلمه مقام رهبانیت به انگلیسی مقام رهبانیت یعنی چه

مقام رهبانیت

abbacy

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها