معنی و ترجمه کلمه مقام یا وظیفه صدارت عظمى به انگلیسی مقام یا وظیفه صدارت عظمى یعنی چه

مقام یا وظیفه صدارت عظمى

chancery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها