معنی و ترجمه کلمه مقام به انگلیسی مقام یعنی چه

مقام

capacity
connection
dignity
eminence
eminency
function
office
order
pew
portfolio
position
post
rank
rete
setting
stand
station
stature
status
title


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها