معنی و ترجمه کلمه مقاوم به انگلیسی مقاوم یعنی چه

مقاوم

adamant
insulant
refractory
renitent
resistant
resister
resistor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها