معنی و ترجمه کلمه مقدار آب یا گازى که با لوله گرفته و جذب مى شود به انگلیسی مقدار آب یا گازى که با لوله گرفته و جذب مى شود یعنی چه

مقدار آب یا گازى که با لوله گرفته و جذب مى شود

intake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها