معنی و ترجمه کلمه مقدار جیره روزانه به انگلیسی مقدار جیره روزانه یعنی چه

مقدار جیره روزانه

ration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها