معنی و ترجمه کلمه مقدار به انگلیسی مقدار یعنی چه

مقدار

amount
content
deal
dealt
extent
magnitude
mouthful
outturn
percentage
proportion
quantity
quantum
scantling
size
summa
sup
value

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها