معنی و ترجمه کلمه مقدمه گفتن به انگلیسی مقدمه گفتن یعنی چه

مقدمه گفتن

prologize
prologuize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها