معنی و ترجمه کلمه مقدمه به انگلیسی مقدمه یعنی چه

مقدمه

antecedent
catastasis
exordium
forepart
foretoken
front matter
incipit
induction
introduction
isagoge
lead up
preface
prelude
primarily
proem
prolegomenon
prologue
protasis
sinfonia
start

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها