معنی و ترجمه کلمه مقعد شناسى به انگلیسی مقعد شناسى یعنی چه

مقعد شناسى

proctology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها