معنی و ترجمه کلمه مقیم به انگلیسی مقیم یعنی چه

مقیم

denizen
domiciled
inhabitant
inmate
resident
resider
settled
settler
settlor
stator
termer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها