معنی و ترجمه کلمه ملازه به انگلیسی ملازه یعنی چه

ملازه

ligule
uvula

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها