معنی و ترجمه کلمه ملاقات کردن به انگلیسی ملاقات کردن یعنی چه

ملاقات کردن

assemble
gang up
meet
visit


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها