معنی و ترجمه کلمه ملامت آمیز به انگلیسی ملامت آمیز یعنی چه

ملامت آمیز

reprehensive
reproachful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها