معنی و ترجمه کلمه ملتحمه کره چشم به انگلیسی ملتحمه کره چشم یعنی چه

ملتحمه کره چشم

ophthalmia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها