معنی و ترجمه کلمه ملحد به انگلیسی ملحد یعنی چه

ملحد

atheist
misbeliever


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها