معنی و ترجمه کلمه ملخ به انگلیسی ملخ یعنی چه

ملخ

cicala
grasshopper
grig
locust
quaker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها