معنی و ترجمه کلمه ملوان ساده که هنوز درجه اى نگرفته به انگلیسی ملوان ساده که هنوز درجه اى نگرفته یعنی چه

ملوان ساده که هنوز درجه اى نگرفته

landsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها