معنی و ترجمه کلمه ممتازى به انگلیسی ممتازى یعنی چه

ممتازى

formidability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها