معنی و ترجمه کلمه ممسک به انگلیسی ممسک یعنی چه

ممسک

sparing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها