معنی و ترجمه کلمه ممسک به انگلیسی ممسک یعنی چه

ممسک

sparing


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها