معنی و ترجمه کلمه ممنون به انگلیسی ممنون یعنی چه

ممنون

grateful
indebted
pleased
thankful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها