معنی و ترجمه کلمه مناجات و عبادت تهلیل دار به انگلیسی مناجات و عبادت تهلیل دار یعنی چه

مناجات و عبادت تهلیل دار

litany

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها