معنی و ترجمه کلمه مناظر و مرایا به انگلیسی مناظر و مرایا یعنی چه

مناظر و مرایا

perspective

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها