معنی و ترجمه کلمه منافع به انگلیسی منافع یعنی چه

منافع

rent
revenue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها