معنی و ترجمه کلمه منتج شونده به انگلیسی منتج شونده یعنی چه

منتج شونده

illation
illative
resultant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها