معنی و ترجمه کلمه منتج به انگلیسی منتج یعنی چه

منتج

lead in
sequent

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها