معنی و ترجمه کلمه منتخب به انگلیسی منتخب یعنی چه

منتخب

choice
chosen
designee
eximious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها