معنی و ترجمه کلمه منتقل الیه به انگلیسی منتقل الیه یعنی چه

منتقل الیه

transferee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها