معنی و ترجمه کلمه منت ننهادن بر به انگلیسی منت ننهادن بر یعنی چه

منت ننهادن بر

disoblige

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها