معنی و ترجمه کلمه منجمد کننده به انگلیسی منجمد کننده یعنی چه

منجمد کننده

freezer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها