معنی و ترجمه کلمه منجوق به انگلیسی منجوق یعنی چه

منجوق

spangle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها