معنی و ترجمه کلمه منجو به انگلیسی منجو یعنی چه

منجو

lentil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها