معنی و ترجمه کلمه منجو به انگلیسی منجو یعنی چه

منجو

lentil

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها