معنی و ترجمه کلمه منحصراً از مادر ارث برده به انگلیسی منحصراً از مادر ارث برده یعنی چه

منحصراً از مادر ارث برده

hologynic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها