معنی و ترجمه کلمه منحط کردن به انگلیسی منحط کردن یعنی چه

منحط کردن

degrade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها