معنی و ترجمه کلمه منحط به انگلیسی منحط یعنی چه

منحط

amiss
decadent
degenerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها