معنی و ترجمه کلمه منحنى رسم کن به انگلیسی منحنى رسم کن یعنی چه

منحنى رسم کن

curve plotter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها