معنی و ترجمه کلمه منسوب به آوار به انگلیسی منسوب به آوار یعنی چه

منسوب به آوار

detrital

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها