معنی و ترجمه کلمه منسوب به بافت غده اى و لنفاوى به انگلیسی منسوب به بافت غده اى و لنفاوى یعنی چه

منسوب به بافت غده اى و لنفاوى

adenoid
adenoidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها