معنی و ترجمه کلمه منسوب به دانته به انگلیسی منسوب به دانته یعنی چه

منسوب به دانته

dantesque

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها