معنی و ترجمه کلمه منشا به انگلیسی منشا یعنی چه

منشا

offspring
origin
radix

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها