معنی و ترجمه کلمه منشور متوازى السطوح به انگلیسی منشور متوازى السطوح یعنی چه

منشور متوازى السطوح

parallelepiped

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها