معنی و ترجمه کلمه منصرف شدن به انگلیسی منصرف شدن یعنی چه

منصرف شدن

give up
put by


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها