معنی و ترجمه کلمه منصوب شده به وسیله خویشتن به انگلیسی منصوب شده به وسیله خویشتن یعنی چه

منصوب شده به وسیله خویشتن

self appointed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها