معنی و ترجمه کلمه منطبق با قانون به انگلیسی منطبق با قانون یعنی چه

منطبق با قانون

nomological


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها